PFC Neftchi - Keshla Baku Ambos Equipos Marcan

Si 1,55

PFC Neftchi - Keshla Baku Primer equipo en anotar

PFC Neftchi 1,44

PFC Neftchi - Keshla Baku 1erTiempo-Final

PFC Neftchi-PFC Neftchi 2,38

PFC Neftchi - Keshla Baku 1er Tiempo: 1x2

PFC Neftchi 2,10